Engelen consult & I.E.T.®

Een engelenconsult kan bestaan uit een engelen healing en/of en engelen kaart reading. Natuurlijk is een combinatie van beiden ook mogelijk en geeft nog meer inzicht.

Engelen healing

Tijdens een engelen healing werken we samen met de engelen. Een engelen healing is er op gericht om fysieke, emotionele, mentale en zelfs karmische blokkades te laten verwijderen. Vooraf gaand aan de healing en tijdens de healing vragen ik je om toestemming om die blokkades te laten verwijderen. De engelen willen graag helen maar hebben respect voor je vrije wil. Zonder je toestemming gebeurt er niets!
Een engelen healing kan verlichting geven bij verschillende klachten.

 • Fysieke klachten
 • Emotionele klachten
 • Stress
 • Burn- out
 • Relatieproblemen op het werk of thuis
 • Angsten

Engelen kaart reading

Je kunt met al je vragen terecht bij de engelen. Door een engelen kaart reading komen de antwoorden naar je toe!
Dus heb je vragen over je:

 • Relatie
 • Werk
 • Gezondheid
 • Zielendoel (hartenwens)
 • Of iets anders

Dan is een engelen kaart reading iets voor jou!

Met behulp van de engelen kaarten van Doreen Virtue ontstaat er een legging die gestuurd wordt door de engelen en krijg je positieve antwoorden en adviezen van de engelen. 
Er zijn verschillende soorten reading dit is afhankelijk van de vraag:

 • Algemene reading: deze reading zegt wat over het verleden, heden en de nabije toekomst.
 • Een relatie reading geeft inzicht op vragen omtrent je relatie tot iemand anders.
 • Een zielendoel reading: deze reading geeft inzicht in je hartenwens en hoe je die kunt gaan leven.
 • Een balans reading: deze reading laat zien hoe het is gesteld met de balans in je leven en om adviezen te krijgen hoe je je balans kunt verbeteren op het gebied van je persoonlijke groei, vrije tijd, gezondheid, vrienden, carrière, je huis, je familie en je financiën.
 • Een levenscyclus reading: deze reading laat je spirituele groei zien en is behulpzaam bij het oplossen van bokkades zodat je weer met een schone lei verder kunt.
 • The secret ofwel law of attraction reading: deze reading zegt alles over wat je in je leven hebt aangetrokken, wat hoort bij je huidige trilling en laat zien wat er nodig is om in een andere trilling te komen zodat je weerstand kunt overwinnen

Het kan voorkomen dat er tijdens een reading lichamelijke blokkades naar voren komen en die kunnen dan worden geheeld door een engelen healing of een IET sessie.
Ben je nieuwsgierig geworden naar wat de engelen jou te zeggen hebben. Maak dan een afspraak. Een engelen reading duurt een half uur.

Engelen jaar reading

Een engelen jaar reading is een bijzondere reading en geeft inzicht in het aankomend jaar. Dus heel erg geschikt voor de decembermaand om een vooruitzicht te krijgen in het volgend jaar. Je krijgt inzicht in je jaar thema en per maand een uitleg over je kansen en mogelijkheden.
Ook heel mooi voor je verjaardag om inzicht te krijgen in je volgende levensjaar.

IET- Integrated Energy Therapy®

IET is een aangename en zeer krachtige healingsmethode waarmee klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en karmisch niveau kunnen worden verholpen.

Gedurende duizenden jaren hebben de medische benaderingen in het Oosten zich gericht op het elektromagnetisch veld van het lichaam. Deze energie heeft verschillende namen gekregen o.a: Ki,Chi, Prana.
Deze energie vloeit door de doorgangen, zoals bloed door slagaders en aders vloeit.
Tijdens ons leven kan deze stroom beperkt worden. Het is te vergelijken met een stromende rivier waar grote stenen in terecht komen. De rivier stroomt niet meer zo goed en als de stenen toenemen stopt de stroom uiteindelijk helemaal. Dit kan ook gebeuren met de energiestroom in het lichaam. Dit worden energieblokkades genoemd. De oorzaken van deze blokkades kunnen zijn: trauma’s, ziektes, stress, angst en zelfs beperkende gedachten.

IET- Integrated Energy Therapy® is een aangename en zeer krachtige healingsmethode waarmee klachten op fysiek,emotioneel, mentaal en karmisch niveau verholpen kunnen worden en de energieblokkades opgeheven kunnen worden.

IET is ontwikkeld door Stevan Thayer (The Center of Being, Inc USA) nadat hij contact kreeg met Aartsengel Ariel. Sinds 1994 wordt dit systeem over de wereld verspreid. De missie van Integrated Energy Therapy is:

 

 

“De wereld te genezen hart voor hart”

 

 

IET werkt met de Engelen van de violette straal ( waaronder Ariel) en de opgestegen meester Saint Germain. De frequentie van deze straal is hoger dan die van Reiki. Dit geeft als belangrijkste verschil dat Reiki zich richt op fysieke heling en IET zicht richt op fysieke, emotionele, mentale en karmische heling!

Het doel van IET is een eenvoudige en zachte manier aan te reiken om de levensstroom in het lichaam en het energieveld te openen door onderdrukte gevoelens van het cellulair geheugen te integreren en de energieblokkades die ermee verbonden zijn, op te ruimen. IET helpt niet alleen om de energieblokkades op te heffen die zijn ontstaan binnen de context van het huidige leven, maar biedt ook de mogelijkheid energieblokkades op te ruimen die het gevolg zijn van karmische effecten uit vorige levens. Tevens biedt het de mogelijkheid om je zielendoel ( hartenwens) sneller tot leven te brengen en je weerstand om je zielendoel te beleven op te ruimen.

IET werkt met een cellulaire geheugen kaart van het lichaam. Terwijl hersencellen zich vooral feiten herinneren, herinneren de cellen van het lichaam zich vooral gevoelens en sensaties. De cellulair geheugen kaart geeft de relatie weer tussen onderdrukte gevoelens en de specifieke delen van het lichaam.
De belangrijkste emotionele oorzaken van blokkades zijn: schuld, wantrouwen, schaamte, bedreiging, “moetens”, hartenpijn en verraad, wrok en kwaadheid, stress en machteloosheid en angst.
Deze blokkades worden vervangen door hun positieve tegenhanger: onschuld, vertrouwen, spirituele trots, steun, vrijheid, liefde, vergeving, gemak en veiligheid.
Bij elk cellulair geheugengebied hoort ook een Healing Angel die extra hulp kan bieden tijdens de sessie.

IET-sessie

Ben je na het lezen van deze informatie nieuwsgierig geworden naar de werking van een IET sessie, neem dan contact op voor het maken van een afspraak. Een IET sessie duurt ongeveer een uur.
Vooraf wordt het doel van de sessie bepaald. Daarna worden alle cellulaire geheugengebieden van het lichaam één voor één behandeld. De negatieve emoties, die soms al jaren lang vast zitten in het geheugen van je cellenen of je energieveld, worden losgemaakt en weggehaald en vervangen door de positieve tegenhanger. Je zit daarna veel beter in je vel, voelt je licht en opgeruimd en veel meer in balans!