Wat zijn familieopstellingen?

Familieopstellingen zijn een methode binnen het systemisch werk om snel inzicht te krijgen in de diepere oorzaken van een vraagstuk. De grondlegger van het systemisch werken was de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger (1925-2019), die familieopstellingen eind jaren tachtig ontwikkelde tot een volwaardige methode.

Het systemisch werk gaat ervan uit dat we allemaal deel uitmaken van groepen en dat we binnen die groepen én binnen onszelf gedreven worden door onbewuste patronen en dynamieken. Een familie, maar ook een klas, een sportclub, een streek, een land, de samenleving: het zijn allemaal systemen in zichzelf.

Familieopstellingen is niet alleen een methode; het is een levenswijze die je in staat stelt om te zien wat er écht onder de oppervlakte leeft in je leven en relaties. Een weg naar heling. Emoties, trauma’s en verhalen van onszelf, onze ouders, en voorouders zijn opgeslagen in ons onderbewustzijn. Deze opgeslagen gevoelens vormen vaak onbewuste barrières die ons tegenhouden en beïnvloeden hoe we de wereld ervaren. Het kan zelfs verklaren waarom sommige aspecten van je leven, zoals liefde, carrière of welzijn, niet bloeien zoals ze zouden moeten.

In de familieopstelling onderzoek je met hulp van een mij persoonlijke vragen en patronen binnen een systeem. Door oordeelloos te observeren en te exploreren, maak ik de  dynamieken zichtbaar en ruimte te creëer ik voor een nieuwe beweging of verandering.

Wanneer doe je een familieopstelling?

Wanneer je niet verder komt met steeds hetzelfde probleem of dezelfde vraag, is het belangrijk om te ontdekken waar dit probleem vandaan komt. Omdat we nu eenmaal onlosmakelijk lid zijn van ons familiesysteem, ligt de oorsprong van veel van onze vragen in het familiesysteem. Een familieopstelling kan verbanden van vroeger en nu zichtbaar maken. Dat kan een eye-opener zijn bij vraagstukken over:

Relaties, Opvoeding, Ziekte, Onverklaarbare gevoelens of gedachten, Verslaving, Conflicten, Depressie

 

Kies je voor deze workshop dan kun je je  eigen vraag inbrengen én de opstelling van anderen ervaren. Je kunt ook uitgenodigd worden om representant te zijn in opstellingen van anderen. Dit zijn unieke ervaringen die vaak ook een verdieping brengen in je eigen proces. Daarnaast leer je familieopstellingen beter doorzien en doorvoelen door de uitleg van de trainer en door het meemaken van opstellingen van anderen.